Озеро Имандра. Март.

1/8

Озеро Имандра. Март 2012.