• Deposition of major inorganic compounds in Norway 2007-2011

    Utgiver: NILU

    TA-2992 - 07.02 2013

    Avsetning av svovel og nitrogenforbindelser i Norge i perioden 2007-2011 er beregnet på basis av målinger av luft- og nedbørkjemi samt nedbørmengder. Avsetning av ikke-marine basekationer er også beregnet...

Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

TA-2370 - 18.11 2008

This report is a compilation of analytical method codes and descriptions used in the Norwegian contribution to the Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) for investigation of the levels and trends...